De gelukkige school

12 jaar geleden begonnen wij met het geven van Gelukskoffer in groep 8. 

Gelukskoffer is een wetenschappelijk onderbouwde leerlijn voor groep 1 tot en met 8 van, voor en door het Primair onderwijs. 

Actief op meer dan 400 scholen en meer dan 40.000 kinderen bereikt. 

De Gelukkige school is een logisch vervolg op Gelukskoffer. Want hoe mooi is het als je naast lessen in geluk voor kinderen thema’s als persoonlijk leiderschap, geluk, actief burgerschap en vertrouwen ook samen met het team en de ouders kunt vormgeven en uitvoeren. 

Deze visie verankeren in het DNA van je school; dat is waar De Gelukkige school over gaat. Voor onderwijsprofessionals, ouders en kinderen! 

Tekening: Rolf Reesink

Het vertrek- en eindpunt van De Gelukkige School is het welbevinden van leerlingen, maar dat is niet los te zien van hoe een school als geheel functioneert. 

Het effect van De Gelukkige School straalt niet alleen op leerlingen af, maar op alle mensen die betrokken zijn bij een school: schoolleiders, leerkrachten en andere medewerkers en zeker ook op de ouders.  

In deze hele-school-benadering is de wisselwerking tussen een positieve leeromgeving en gedeelde ideeën over de schoolcultuur cruciaal. Hierdoor ontstaat een opwaartse spiraal waar alle betrokkenen de vruchten van plukken. 

Een cultuur waarin herkennen, erkennen en waarderen als vanzelfsprekend zijn ingebed. 

Rendement van geluk

Wanneer je als organisatie in geluk investeert, werk je automatisch aan aantrekkelijk werkgeverschap. En dat betaalt zich weer uit in rendement voor de organisatie omdat gelukkige medewerkers: gemotiveerder en productiever zijn; beter kunnen omgaan met stress en veranderingen, beter kunnen samenwerken in teamverband en minder verzuimen.

In gelukkige organisaties is veel oog voor de ontwikkeling van individuen. Wat leidt tot betere teamprestaties.

Er ontstaat sociale veiligheid op de werkvloer, wat een positief effect heeft op zowel samenwerking als persoonlijke ontwikkeling. Voor onderwijsprofessionals én kinderen! 

En daarmee is de cirkel rond.

Positieve psychologie

Professor Barbara Fredrickson is gespecialiseerd in positieve psychologie. 

Een van haar onderzoeken richtte zich op High Performance teams. Tijdens dit onderzoek ontdekte ze dat binnen teams die hoog op positiviteit scoren niet alleen de beste sfeer heerst, maar dat je dat ook terugziet in de prestaties. 

Medewerkers die deel uitmaken van positieve teams zijn creatiever en worden niet snel uit balans gebracht door incidentele negatieve gebeurtenissen. 

Drie domeinen

Om aan de slag te gaan met De Gelukkige School wordt op verschillende manieren gewerkt aan sociale veiligheid, persoonlijk leiderschap en actief burgerschap. Deze domeinen zijn: 

1. de kracht van doelen stellen;

2. de kracht van gedachten;

3. de wet van de simpele doorbraken. 

Boek : De gelukkige school

Ben jij geïnteresseerd in meer informatie voor jouw school? Bestel dan nu het e-book: 

Meer dan 100 pagina’s vol inspiratie uit de positieve psychologie vertaald in een Schets-, Doe- en Inspiratieboek. 

Uniek Aanbod

De mogelijkheid bestaat voor bijvoorbeeld Stichtingsbesturen om vanaf 100 exemplaren een eigen voor- en nawoord in het boek De Gelukkige School te laten drukken. Op deze manier verbindt u de Gelukkige School aan uw visie op onderwijs. 

 

 

Voor meer informatie vul contactformulier onder aan pagina in. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Richtprijs: 

100 – 250 exemplaren: € 32,95 (excl BTW)per uniek boek, exclusief € 500 eenmalige maatwerk maakkosten

vanaf 250 exemplaren: € 22,95 (excl BTW) per uniek boek inclusief

Levertijd: minimaal 2 weken

Vertrouwen

Het onderwijs wordt terecht gecontroleerd op 1001 dingen door inspectie, wet- en regelgeving. Daarnaast bestaat er de mogelijkheid voor scholen om allerlei predicaten voor je school te halen. Kenmerk is telkens dat je als school dan aan bepaalde voorwaarden moet voldoen. 

De Gelukkige School is misschien wel het eerste certificaat, waarvan jullie zelf bepalen of jullie het halen. Samen met het team, ouders en kinderen. Want wie zouden wij zijn om te controleren? 

De Gelukkige School gaat uit van vertrouwen. 

Vertrouwen in jullie als team, bestuur, kinderen en ouders en dat deze groepen zelf het best kunnen bepalen of jullie een school zijn, waar kinderen, ouders, medewerkers en directie zichzelf erkennen, waarderen en zorgdragen voor (on)bekende andere(n). 

ADvies en Studiedagen

Wij werken veel samen met Stichtingsbesturen voor de invulling van studiedagen rondom thema’s als Geluk op het werk, Van werkdruk naar werkgeluk en/ of de Gelukkige School. 

Natuurlijk begeleiden wij ook schoolteams bij de implementatie van De Gelukkige School. Dit is elke keer maatwerk en wij denken daarbij mee met de directie vanuit ‘dat wat er al is.’

Voor een adviesgesprek of voor meer informatie, vul onderstaand formulier in.