Privacy statement

Persoonsgegevens

 

  1. Gelukskoffer legt gegevens vast van natuurlijke personen voor de uitvoering van de overeenkomsten en wanneer deze personen in het kader van dienstverlening contact hebben met Gelukskoffer. Deze gegevens worden gebruikt om een overeenkomst uit te voeren en om personen te informeren over voor hen relevante producten en diensten van Gelukskoffer.

  2. Gelukskoffer is verplicht de Wet Bescherming Persoonsgegevens na te leven. Gelukskoffer erkent het belang van de bescherming van persoonsgegevens. Gelukskoffer zal uitsluitend persoonsgegevens verwerken voor specifieke doeleinden.

  3. Persoonsgegevens zijn onder andere: naam, werkgever, naam instelling/bedrijf waarvoor Opdrachtgever werkt, zakelijk adres, mailadres, zakelijk en eventueel privé, mobiel nummer. Gegevens nodig voor certificering. Alle informatie die door Opdrachtgever verstrekt wordt is vertrouwelijk voor Gelukskoffer, haar medewerkers en de trainers.

bekijk al onze partners

Met dank aan...