Privacyverklaring

Persoonsgegevens

  1. Gelukskoffer legt gegevens vast van natuurlijke personen voor de uitvoering van de overeenkomsten, certificering van cursisten en wanneer deze personen in het kader van dienstverlening contact hebben met Gelukskoffer.    

  2. Gelukskoffer erkent het belang van de bescherming van persoonsgegevens en respecteert de privacy van betrokkenen. Gelukskoffer zal uitsluitend persoonsgegevens verwerken voor het uitvoeren van een overeenkomst met personen en om personen te informeren over voor hen relevante producten en diensten van Gelukskoffer.

  3. Persoonsgegevens zijn onder andere: naam, werkgever (naam instelling/bedrijf/opdrachtgever) waarvoor, zakelijk adres, mailadres, zakelijk en eventueel privé, mobiel nummer. Het betreft uitsluitend door personen (opdrachtgevers) zelf verstrekte gegevens. Daarnaast worden de verstrekte gegevens verwerkt en gebruikt voor certificering van personen (opdrachtgevers). Alle informatie die verstrekt wordt is vertrouwelijk voor Gelukskoffer, haar medewerkers en de trainers. (Zie ook de privacyverklaring van Gelukskoffer).

Voor vragen of informatie neemt u contact op met de functionaris gegevensverwerking Frans Godijn via: privacy@gelukskoffer.nl


Cookiegegevens

Hieronder vindt u - in het Engels - een overzicht van de door u gekozen cookievoorkeuren en tevens de cookies zoals onze site deze plaatst en gebruikt.

bekijk al onze partners

Met dank aan...